[เข้าสู่ระบบ] [ลงทะเบียน]
 
Find us on Facebook Follow us on Twitter RSS Feed
 

UpHiGuy.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • ลดขนาดตัวอักษร
Home UpHiGuy ระบบ Label


ระบบ Label

UpHiGuy ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่ออ่านเลขที่ออเดอร์ แล้วสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printer) แบบกระดาษความร้อน ออกจากระบบโดยตรง ไม่มีการเขียนด้วยลายมือ ไม่มีการ re-key ไม่มีการ copy-paste ทำให้ไม่มีความผิดพลาดหรือตกหล่น แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนสูง (2.50 บาท/Label) แต่ด้วยความพยามที่จะลดโอกาสผิดพลาดให้เป็นศูนย์ เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

Label Printer