[เข้าสู่ระบบ] [ลงทะเบียน]
 
Find us on Facebook Follow us on Twitter RSS Feed
 

UpHiGuy.com

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • ลดขนาดตัวอักษร
Home การสั่งซื้อ การติดตามอัตโนมัติ


 

ระบบติดตามสินค้าตามอัตโนมัติ (Smart Track Alert to E-Mail & Mobile)

Uphiguy จะตรวจสอบระบบติดตามพัสดุของไปรษณีย์ไทย (Track & Trace) อัตโนมัติทุกๆ ชั่วโมง และส่ง Email & SMS แจ้งให้ท่านทราบ 

 • เมื่อไปรษณีย์ต้นทางรับฝากพัสดุเข้าระบบแล้ว ท่านจะได้รับ Email & SMS แจ้งสถานะพัสดุเป็น "รับเข้าระบบ" 
 • เมื่อพัสดุถึงไปรษณีย์ปลายทาง (นำจ่าย) แจ้งสถานะพัสดุเป็น "เตรียมการนำจ่าย" 
 • เมื่อพัสดุส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว แจ้งสถานะพัสดุ เป็น "ผู้รับได้รับเรียบร้อย1"
 • นอกจากนี้ยังมี สถานะอื่นๆ2 แล้วแต่กรณีไป


  1 การแจ้งสถานะ "ผู้รับได้รับเรียบร้อย" จะเกิดขึ้นภายหลังจากมีผู้รับพัสดุแล้ว แต่ท่านจะทราบได้ว่าพัสดุส่งมาถึงเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้รับพัสดุเอง เช่น ลูกค้าที่อยู่คอนโด อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น
  2
   สถานะ "ออกใบแจ้ง" กรณีไม่มีผู้รับพัสดุ เช่น ไม่มีคนอยู่บ้าน
  สถานะ "จ่าหน้าไม่จัดเจน" หาที่อยู่ตามจ่าหน้าไม่พบ เช่น ระบุเพียงบ้านเลขที่แต่ไม่ได้ระบุ ถนน/ซอย
  สถานะ "ไม่มีเลขบ้านตามจ่าหน้า"
  สถานะเหล่านี้ ให้ท่านติดต่อรับพัสดุที่ไปรษณีย์ปลายทางของท่านโดยด่วน มิฉะนั้นพัสดุจะตีกลับมาหาเรา
  สถานะ "ส่วนราชการ/บริษัทฯหยุด" ไปรษณีย์จะนำจ่ายใหม่ในวันเปิดทำการ