รายละเอียดหน้าจอการแจ้งโอนเงิน

1. คลิกที่เมนู ลูกค้า > ประวัติการสั่งซื้อ
เมนู ประวัติการสั่งซื้อ

2. คลิกที่รายการสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งโอนเงิน

3. ในหัวข้อการชำระเงินจะพบ ฟอร์มแจ้งโอนเิงิน (เฉพาะกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
ฟอร์มแจ้งโอนเงิน

4. กรอกรายละเอียดให้ครบ และตรงกับความเป็นจริง แล้วคลิก แจ้งโอนเงิน
แจ้งโอนเงิน